top of page
Návrh bez názvu (1).png

Struktura učebnice 

Učebnice se skládá z deseti tematických bloků, z nichž každý obsahuje tři až šest kapitol. V úvodu každého tematického bloku je motivační ikonografie (fotografie, plakát, umělecké dílo), které ilustruje možné podoby historické analýzy.

 

Každá kapitola, chcete-li výuková lekce, je rozvržená tak, aby bylo možné ji odučit během běžné vyučovací hodiny.

 

Tematické bloky 

Tematické bloky jsou sety několika příbuzných kapitol (tří až šesti). V úvodu každého bloku je motivační ikonografie (fotografie, plakát, umělecké dílo), která ilustruje možné podoby historické analýzy. Úvodní text má především informační funkci, žáci se seznamují s tématy, která budou v rámci bloku reflektována.  

 

Kapitoly 

Svorníkem celé kapitoly je badatelská otázka, k jejímuž zodpovězení slouží jak výkladové texty, tak především zdroje. Analýza dílčích úkolů vztažených k jednotlivým pramenům pomáhá žákům dospět

k odpovědi na badatelskou otázku. 

Kapitoly pro rozvoj dovedností

Součástí některých tematických bloků jsou i kapitoly zaměřené na rozvoj badatelských dovedností. Ústřední otázky se v těchto kapitolách soustřeďují na reflexi médií (filmů a dokumentů, plakátů, fotografií, muzejních expozic, soch a památníků atp.) jakožto prostředníka poznání minulosti.

Učebnice a RVP

Učebnici lze využít jako základ pro zpracování tematického plánu pro 9. ročník (nebo kvartu gymnázia), kapitoly naplňují všechny výstupy obsažené v RVP pro ZŠ. Zároveň ale využívají konceptů, které jsou začleňovány do právě probíhající revize RVP.

bottom of page