top of page
Návrh bez názvu (1).png

Struktura kapitol 

Badatelská otázka

Badatelská otázka je zásadním prvkem a svorníkem celé lekce. Integruje všechny dílčí aktivity, jejich plnění by mělo vést k zodpovězení této otázky. V hodině si tak můžeme představit badatelský oblouk, který začíná badatelskou otázkou, pokračuje evokací, prací se zdroji a končí odpovědí a reflexí na badatelskou otázku.

 

Ikona historického myšlení

Ikona odkazující na princip, který kapitola rozvíjí -  tedy zda orientuje žáka k pochopení příčin a následků či trvání a změny nebo přiblížení dobových perspektiv, případně prohlubuje jeho vztah k historickému myšlení

 

Úvodní fotografie

Úvodní fotografie a v několika případech také krátká ukázka z filmu slouží jako evokační prvek. Nemá sloužit

k analýze, ale spíše jako úvod do tématu a vysvětlení, proč se žáci mají právě tímto tématem zabývat.

 

Zdroje

Jádrem každé kapitoly jsou prameny doplněné o úkoly, které se k těmto pramenům vztahují. Prameny v učebnici označujeme jako zdroje, protože vlastně nejde jen o prameny ve vlastním slova smyslu. Vedle textů (vzpomínek, úředních dokumentů, korespondence) se jedná především o ikonografii: fotografie, karikatury, obrazy, ale i audiovizuální zdroje (ukázky z filmů, případně televizních seriálů, dokumentů či reportáží). Termín “zdroj” má navíc konotace i mimo historické vzdělávání a odkazuje na nutnost zakládat názory a argumenty na faktech.

 

Výkladový text

Výkladová pasáž má žákovi pomoci zorientovat se v problematice, uvést ho do kontextu, připomenout mu některé souvislosti. Oproti tradičním učebnicím dějepisu ale tento text neslouží jako hlavní zdroj pro poznávání minulosti a rozvoj historické gramotnosti.

 

Vizualizační prvky

Časové osy, grafy, tabulky a další vizualizační prvky jsou dalším žákovým pomocníkem při hledání souvislostí a propojování získaných poznatků.

bottom of page