Colourful Pile of Old Books_edited.jpg

Semináře, online kurzy

Online semináře s autory.

Zajímáte se o badatelský přístup ve výuce dějepisu? Už Vás nebaví učit dějiny jen frontálně a chtěli byste to zkusit jinak?

V tomto kurzu se dozvíte, jaké jsou hlavní principy historické gramotnosti a v čem vlastně spočívá badatelské pojetí dějepisu. Na příkladech vybraných kapitol z nové učebnice Soudobé dějiny, kterou vydalo Nakladatelství Fraus ve spolupráci s ÚSTR, si názorně předvedeme, jak si připravit badatelskou hodinu z dějin 20. století. Nezapomeneme ani na možnosti hodnocení žákovských výstupů.

Pojďte se svými žáky bádat i vy!

Mgr. Václav Sixta, Ph.D.
odborný lektor
Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D.
odborný lektor
PhDr. Jaroslav Najbert, Ph.D.
odborný lektor

Seminář je určen pro učitele dějepisu a společenských věd, kteří se chtějí seznámit s konceptem historické gramotnosti. Historická gramotnost předpokládá, že žáci a žákyně se neučí pouze znát historická fakta, ale minulost aktivně poznávají. Účelem dějepisného vzdělávání je vysvětlit jim „pravidla hry“ při zacházení s historií mimo školu – v rodině, v širší komunitě, v médiích, v politice.

Cílem semináře je praktické představení konceptu historické gramotnosti (historického myšlení) a ukázka příkladů, jak tyto koncepty zařadit a rozvíjet ve výuce. Učitelé budou mít na tomto semináři možnost promýšlet teoretické rámce výuky na příkladu konkrétních výukových materiálů. Seminář je koncipován jako interaktivní, aby si účastníci sami vyzkoušeli práci na rozvoji historické gramotnosti a takto prakticky získané dovednosti mohli aplikovat na vlastní praxi.

Seminář je zdarma a probíhá u něj akreditační řízení.

Kapacita semináře byla naplněna, děkujeme za zájem.