top of page
Návrh bez názvu (1).png

Projekt Dějepis+

O projektu

V souladu s naplňováním cílů Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ vznikl v únoru 2021 pod záštitou MŠMT projekt „Dějepis+“, jehož cílem je pokusné ověřování moderní a efektivní metody výuky dějepisu. Jsme hrdí, že se naše nakladatelství stalo partnerem tohoto projektu a nabídlo všem zapojeným školám k pilotnímu ověření tři ucelená témata (9 kapitol) v podobě učebnice, pracovního sešitu i příručky učitele. Zároveň téměř 200 škol využilo možnost bezplatné zápůjčky kompletní elektronické učebnice Flexibooks pro školní rok 2021/2022. 

Jaké jsou první reakce pilotujících učitelů?

Žáci se dokázali vcítit do postav malého hocha, člena Hitlerjugend, což vedlo k tomu, že správně uváděli argumenty

k zodpovězení úvodní badatelské otázky – cestování, kamarádství. Dokonce dokázali i vyvodit možné očekávání další války, která v době vyprávění ještě nebyla žádnou hrozbou.

Práce s karikaturou žáky bavila, popisovali ji do detailů, diskutovali. Všichni porozuměli tomu, proč vznikla a co chce světu říci.

Žáci pracovali se zájmem, popisovali fotografii

a odhadovali osudy lidí zachycených na fotografii. Za použití textu objasnili pojem „ztracená generace".

Žáci ochotně brainstormovali nápady k úvodní fotografii. Zajímala je hlavně emoční stránka výjevu.

Shrnutí badatelské otázky proběhlo překvapivě dobře. Žáci dokázali odpovědět
ve valné většině na otázku

s využitím většiny zdrojů

s odkazem na vůdce a jejich proklamované sliby na
celkové zlepšení situace. Nejvíce vycházeli z karikatury, vlastních znalostí a současné situace (volby).

Žáci pracovali poprvé s aplikací HistoryLab a vše proběhlo bez jakýchkoli komplikací. Zároveň pracovali s velkým zájmem.

bottom of page