top of page
Konec vlády jedné strany.png

Pracovní sešit 

Pracovní sešit je doplněk učebnice a není určen k samostatnému využití.

 

Struktura a seřazení úloh v pracovním sešitu je vlastně plánem hodiny. Pracovní sešit žákům usnadňuje práci se zdroji a může nahradit klasický sešit na poznámky.

 

Přidanou hodnotou sešitu je jeho grafické ztvárnění a využití schémat pro ucelenější přemýšlení o badatelské otázce. Žák doplňuje tabulky, myšlenkové mapy, organizační schémata, podtrhává, kroužkuje, propojuje. Nejde ovšem o samoúčelné hry. “Hravost” a “zábavnost” není cílem, pracovní sešit poskytuje žákům “lešení”, které jim pomáhá dosáhnout odpovědí na dílčí úkoly a připravit je pro odpověď na badatelskou otázku. Žák dostává dostatek prostoru pro argumentaci, proč a jak dospěl ke svému poznání.

 

Na konci každé kapitoly najde žák sebehodnoticí prvek. Zpravidla má podobu check listu, v němž žák reflektuje, jaké úrovně ze svého pohledu dosáhl. Doporučujeme s tímto prvkem pracovat jako pomocníkem při sledování pokroku žáka při rozvoji historického myšlení.

 

Stejně jako učebnice, i pracovní sešity jsou hybridní. Obsahují QR kódy, které umožňují rychlejší přístup ke zdrojům, které se nacházejí na internetu.

„Pracovní sešit žákovi skutečně nabízí práci. Tedy nikoliv jen nějaké vyplňování tajenek, kroužkování jedné z možností, doplňování pojmů, údajů apod., jako nabízí drtivá většina pracovních sešitů, které dosud byly na trhu.“

Pavel Martinovský

(z recenzního posudku pro doložkové řízení k pracovnímu sešitu)

bottom of page