Památník drahotice.png

Média 

Učebnice Soudobé dějiny nabízí kýženou alternativu

k tradiční výuce dějepisu

Jiří Karen pro Deník referendum

Debata o badatelské učebnici dějepisu Soudobé dějiny proběhla 5. května 2022 na Filozofické fakultě UK ve spolupráci se Spolkem studentů historie.

Badatelská metoda výuky dějepisu – rozhovor s Jaroslavem Pinkasem v Dobrém ránu České televize.

9. 6. 2022

Historické prameny, digitální média a Indiana Jones. „Škola

a dějepis nefungují ve vakuu,“ vysvětlují autoři nové učebnice

26. 4. 2022

Nová učebnice dějepisu pracuje s badatelskou metodou.

Má naučit žáky práci se zdroji.

19. 4. 2022

Logo_Denik_CZ.png

„Co a hlavně proč. Deváťáci dostanou novou učebnici dějepisu, výuka se změní“
11. 4. 2022

Nová metoda výuky dějepisu -

rozhovor s  PhDr. Jaroslavem Najbertem, Ph.D. 
Studio 6 víkend 9. 4. 2022

„Naši nedávnou historii nesmíme zapomenout. Deváťáci dostanou novou učebnici soudobých dějin.“
31. 3. 2022

„Dějepis by měl být jako badatelská práce, která nedovolí, aby se třída změnila ve shluk mlčících vrb.“
1. 3. 2022

„Výuka dějepisu se mění, děti se budou historií více bavit. Zároveň o ní budou přemýšlet a diskutovat.“

28. 2. 2022

„Místo memorování hledání souvislostí“
8. 2. 2022

„Konec biflování, žáci se mají učit jako badatelé. Může to pomoci při výuce novodobých dějin.“
27. 1. 2022

Novinky_logo.png

„Ve školách začali ověřovat nový způsob výuky dějin 20. století“

21. 9. 2021

„Jak vyučovat moderní dějiny? Učitele inspiruje projekt Dějepis+“

20. 9. 2021

Logo české noviny.png

„V ZŠ se bude ověřovat nový způsob výuky moderních dějin“

15. 5. 2021

logo-cs.png

 „MŠMT spouští projekt na zlepšení výuky moderních dějin DĚJEPIS+“

15. 5. 2021

irozhlas logo.png

„Soudobé dějiny se na 300 základních školách začnou učit jinak, faktografie a biflování bude hrát menší roli“

29. 8. 2021