top of page
Návrh bez názvu (1).png

Jak pracovat s badatelskou učebnicí

Autorské doporučení pro práci s učebnicí je obsaženo v příručce pro učitele. Učebnici je možné používat samostatně, ale efektivnější je kombinovat ji s pracovním sešitem. Každá kapitola učebnice je koncipována jako výukové lekce, která by se měla zvládnout během jedné vyučovací hodiny.
To ovšem vyžaduje určitou zkušenost a disciplinované nakládání s časem. Především během prvních týdnů a měsíců práce s učebnicí je proto dobré počítat s větší časovou dotací na kapitolu.
  

bottom of page