top of page
Návrh bez názvu (1).png

Čím se badatelská učebnice liší od ostatních?

Prim hrají otázky a v učebnici je najdete mnohem častěji než odpovědi. Myslíme si totiž, že zdravý vztah k minulosti je založený na tázání a nikoli memorování výkladů.

V badatelském pojetí výuky je odlišná také role učitele. Je moderátorem

a průvodcem při samostatném bádání žáků. Proto jsou v učebnici redukovány výkladové pasáže a důraz je kladen na historické zdroje.​

Badatelská učebnice umožňuje žákům formovat jejich pohled na minulost, jejíž obrazy nás obklopují – v názvech ulic, v místech, kam jezdíme, v knihách i počítačových hrách.

Tvořivé úkoly jsou založeny na interpretaci a analýze zdrojů – historických pramenů nebo odborných názorů.

Díky hybriditě učebnice získají žáci prostřednictvím kódů přístup k zajímavým online cvičením z aplikace HistoryLab a k videím na Škole s nadhledem.

 

V badatelské učebnici tedy nenajdete výklad s faktografií zakončený několika úkoly

a dalšími úkoly v pracovním sešitě, ani zvýrazněná „klíčová slova“, která by předjímala směr interpretace, či shrnutí tématu nebo přehled nejdůležitějších dat. V badatelské učebnici najdete zdroje, se kterými žáci pracují a díky kterým informace získávají. Pracovní sešit nepřináší další úkoly k procvičování, ale obsahuje rozšiřující úkoly ke zdrojům, které žákům pomáhají se zdroji pracovat.

Další výhodou učebnice je její hybridita.

Informace obsažené v tištěné učebnici rozvíjí druhá část učebnice, kterou najdete na internetu. Pomocí číselných kódů v učebnici a portálu Škola s nadhledem vás jednoduše přesměrujeme k dalším zdrojům. Zpravidla se jedná o ukázky z filmů, televizních seriálů, reportáží či dokumentů, které jsou umístěny na portálu dějepis ve 21. století. Číselné kódy jsou umístěny i u úkolů, které se žáky můžete zpracovávat v aplikaci HistoryLab.

smartmockups_l00pvnz0.jpg
bottom of page