top of page
Návrh bez názvu (1).png

Badatelská učebnice 

smartmockups_l00pvnz0.jpg

V nové řadě učebnic je hlavní prostor věnován pramenům
a didaktickým aparátům (otázkám k pramenům, hodnoticím rubrikám, jiným evaluačním nástrojům). Historické prameny jsou označovány jako „zdroje“, což odpovídá terminologii s jinými typy gramotností, především čtenářskou a mediální, jejichž součástí je porovnávání zdrojů a jejich kritické vyhodnocování. Charakter zdrojů je rozmanitý, vedle pramenů úřední provenience,
ego-dokumentů a názorů historiků patří mezi relevantní zdroje i produkty popkultury (historické filmy a seriály, počítačové hry, komiksy atd.). Zdroje mají různou podobu
a formát – kromě textů jsou to např. plakáty, fotografie, audionahrávky a videa. 

Co v učebnici nenajdete? 
Učebnice neobsahuje syntetické výklady a interpretace. Výkladové texty jsou spíše úvodními texty, které exponují téma a pro badatelskou práci nezbytné kontextové informace. V učebnici nenajdeme zvýrazněná „klíčová slova”, která by předjímala směr interpretace, ani shrnutí tématu či přehled nejdůležitějších dat. Nenajdeme v ní tedy žádné prvky narušující konstruktivistický a badatelský ráz. 

 

Rozšiřující online materiály zdarma 
Nové učebnice dějepisu mají tzv. hybridní formu, tj. tištěné publikace jsou prostřednictvím kódů a odkazů významně rozšířeny o doplňkové online materiály na www.skolasnadhledem.cz a www.historylab.cz, které významně podpoří nejen digitální kompetence žáků, ale i historické kompetence díky lepší vizualizaci a následné reflexi. 

„Učební pomůcka pro 21. století, která posune výuku dějepisu tím správným směrem.“

„Po odborné stránce se tato hybridní učebnice vymyká oproti jiným řadám učebnic především ve své podstatě. Část odborného textu se nachází přímo v tištěné učebnici. Sice krátké, ale věcné výkladové části poskytují základní informace. Tyto informace rozvíjí a doplňuje druhá část, která se nachází na internetu… Další část odborného textu spoluvytváří žák, buď za pomoci vlastní učebnice, která obsahuje velké množství aktivit, nebo za pomoci pracovního sešitu“

Pavel Martinovský

(z recenzního posudku pro doložkové řízení k učebnici)

bottom of page