top of page

Máme stříbrnou medaili
z evropské soutěže učebnic

Naše učebnice dějepisu "Soudobé dějiny" uspěla v prestižní evropské soutěži BELMA 2022!

Fotografie krajiny v černobílem provedení.

„Nedávejme dětem hotové příběhy, které jim říkají dospělí,
ale dejme jim nástroje, aby si mohly kriticky vytvořit svůj vlastní vztah k minulosti.“ 

Soudobé dějiny jsou pro žáky z hlediska probíraných témat dějepisu zásadním obdobím. Pojďme je učit jinak, inovativně, badatelsky a bez předsudků. Seznamte se s novou učebnicí SOUDOBÉ DĚJINY, která vznikla ve spolupráci s odborníky z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Autorský tým ÚSTR

Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D., hlavní autor

Didaktik, lektor a historik. Učil na několika pražských gymnáziích a v současnosti působí v Ústavu pro studium totalitních režimů a zároveň na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se především využití audiovizuálních materiálů ve výuce.

Mgr. Roman Anýž, doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D., PhDr. Jaroslav Najbert, Ph.D., Mgr. Čeněk Pýcha, Ph.D.,
Mgr. Václav Sixta, Ph.D., Mgr. Peter Sokol, Mgr. Bohumil Melichar

bottom of page